Coaching

Persoonlijke ontwikkeling

“Op weg naar een vrijer menszijn.”

Heb je het gevoel vast te lopen in je werk? Dat alles wat vroeger zo vanzelfsprekend was, nu ter discussie staat of onzeker is? Dat er hogere eisen aan je worden gesteld? Of misschien zou je een breder repertoire aan beïnvloedingsstrategieën in willen zetten. Beter om willen gaan met verschillende belangen. Effectiever willen omgaan met conflicten en weerstand. Vaker en eerder willen delegeren. Kies dan voor coaching. Onze begeleiding is erop gericht je bewust te maken van je mogelijkheden door aan te sluiten bij wat je al in huis hebt. Het enige advies dat je doorgaans zult accepteren is dat waar een waarderende benadering aan ten grondslag ligt. Je wilt niet iets leren dat je zelfbevestiging afbreekt. Onze ervaring is dat alleen op die manier vertrouwen en veiligheid gecreëerd kan worden om je vrijer te kunnen bewegen in relatie tot je collega’s en de (veranderende) werkcontext. Resultaat: Meer inzicht in eigen wensen, behoeftes en verlangens. Keuzes kunnen maken vanuit denken, doen èn voelen.

Loopbaanontwikkeling

“Werken vanuit je passie en je talenten.”

Je hebt het gevoel dat je meer in je mars hebt. Dat je op dit moment je talenten niet optimaal benut. Je wilt een antwoord op de vraag wat je nu echt wilt en kunt en je wilt dat vervolgens ook omzetten in concrete actie. Kies dan voor loopbaancoaching. Als assessment adviseurs en loopbaancoaches hebben wij vele professionals geadviseerd in het maken van loopbaankeuzes. De rode draad in onze benadering is het creëren van bewustwording op natuurlijke talenten en realistische ontwikkelmogelijkheden. Daarvoor zetten wij verschillende test en werkvormen in. Belangrijk onderdeel hierin is de inzet van de Reflect meting. De uitkomsten hiervan maken een duidelijk onderscheid in wat je ware aard

en wat je aangeleerde gedrag is. Hiermee kan vastgesteld worden wat richtinggevend is geweest in je loopbaan en wat je (mogelijk) in de weg heeft gestaan om vanuit je ware aard te leven. Dat geeft aanknopingspunten om op een vrije manier na te denken en te dromen over jouw ideale baan en werkvoorkeuren. Vervolgens maken wij een vertaling naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wat daar aan aanvullende opleiding en ondersteuning voor nodig is.

Resultaat: een passend loopbaanadvies, gericht op concrete en reële ambities en verwachtingen en afgestemd op je mogelijkheden en competenties.