Haptonomie

“Leven vanuit gevoel.”

Herken je je in een de volgende uitspraken:

  • Je zou meer willen leren vertrouwen op je gevoel in het maken van keuzes.
  • Je bent verstandelijk ingesteld en wilt leren je gevoelens te herkennen, te uiten en in te zetten.
  • Gevoelens van onzekerheid of faalangst beperken je in je dagelijks handelen en je zou meer vertrouwen in jezelf en je mogelijkheden willen ontwikkelen.
  • Je zou graag assertiever willen zijn in het stellen van grenzen.
  • Je raakt snel overbelast en wilt voorkomen dat je overspannen en burned out raakt.
  • Je bent kundig, effectief maar op kritieke momenten bevries je en slaat het angstzweet je uit. Je zou je er graag ontspannen willen staan.
  • In de relationele sfeer ondervind je problemen. Je wilt graag de communicatie in de relatie verbeteren onder meer door te durven je eigen gevoel naar voren te brengen.
  • Je hebt moeite met intimiteit en nabijheid wat de relatie onder druk zet. Je zou je graag meer willen geven en je partner deelgenoot maken van je gevoelens en verlangens.

Wil je daarin een blijvende verandering in bereiken? Kies dan voor haptonomische begeleiding

Wat is haptonomie
Haptonomie gaat uit van de visie dat je optimaal functioneert wanneer je een goed contact hebt met je eigen gevoels- en belevingswereld en van daaruit keuzes maakt, relaties aan gaat en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Het kan echter gebeuren dat je daarin geblokkeerd bent geraakt en niet meer in verbinding bent met jezelf, noch met je omgeving. Dat kan leiden tot je afsluiten voor het voelen en dat je vooral vanuit de wil, het moeten en het denken gaat leven. Haptonomische begeleiding heeft tot doel je weer in contact te brengen met je gevoelens, die serieus te nemen en er ook naar te kunnen handelen.

Haptonomische begeleiding
Als haptonomisch begeleider (haptotherapeut) onderzoek ik op welke wijze je in contact bent met je omgeving, hoe jij je ten opzichte van anderen beweegt.  Ik nodig je uit om in het contact met mij je te openen en te delen wat je voelt, ervaart en beleeft. Ik gebruik mijn eigen voelend vermogen en breng je via een aanrakende benadering –weer- in contact met je gevoelens, daar waar die afgesloten geraakt zijn. Met name het aanraken is uniek omdat het de meest direct vorm van contact is. Aanraking doet altijd iets met iemand en zet aan tot beweging. Aldus krijg je zicht op jouw gevoelens, relationele patronen, afweer- en overlevingsmechanismen. Je leert betekenis te geven aan wat jij voelt en ervaart en wat dat betekent voor de wijze waarop jij in contact staat met jezelf en met je omgeving en welke verandering je daarin wilt bereiken.

Resultaat: leven vanuit denken, doen én voelen.

Geïnteresseerd wat ik voor je kan betekenen? Klik hier

Werkwijze
Als eerste vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats waarin wij aan de hand van jouw vraag in gezamenlijkheid vaststellen of haptotherapie voor jou de juiste begeleidingsvorm is en of ik de juiste begeleider voor je ben. Vervolgens vindt de intake plaats. Deze beslaat vaak 2 a 3 sessies. Met inzet van haptotherapeutische middelen wordt het vertrekpunt bepaald en worden de leerdoelen geformuleerd en het begeleidingsplan opgesteld.

Het kan soms zijn dat, door de inzichten die tijdens de intake ontstaan zijn, er al voldoende duidelijkheid is en dat verdere begeleiding niet nodig is. Doorgaans is echter een langere ondersteuning bij een veranderingsproces nodig. De frequentie en duur van dit proces worden in wederzijdse overeenstemming vastgesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.