Teamontwikkeling

“Inpassen in plaats van aanpassen.”

Herken jij je in het volgende: Ik mis een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het team. Teamleden spreken zich niet uit en elkaar niet aan, er blijft veel onder de oppervlakte. Het team maakt nog onvoldoende gebruik van elkaars kwaliteiten. Teamdoelstellingen worden niet gehaald. Kies dan voor teamcoaching.

Als procesbegeleiders merken wij vaak dat dat teamresultaten niet behaald worden omdat teamleden geneigd zijn vast te houden aan de positie en rol die zij van oudsher gewend zijn. Het is echter nodig om die, in het licht van organisatieveranderingen, te heroverwegen. Onze focus zal voornamelijk liggen op het bereiken van gemeenschappelijk doelen en resultaten en wat dat van ieder teamlid in de samenwerking vraagt. De centrale vraag die wij onszelf stellen is wat het team te leren heeft om zich tot een team te ontwikkelen dat eigenaarschap toont voor het behalen van doelen en verantwoordelijkheid neemt voor elkaars leerproces.

Kenmerkend voor onze begeleiding is dat het interactieve ervaringsleren en het werken met gedrag in het hier-en-nu voorop staat om de teamleden bewust te laten worden van de positie die zij innemen en het effect daarvan op het team. Wij maken direct gebruik van de ontstane groepsdynamiek op het moment zelf. Deze is representatief voor de communicatie. Vanuit deze gedachte werken wij toe naar een situatie waarbij iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. Wat heb jij dit team te bieden? Hoe sluit dat aan bij de teamdoelen? Wat heb jij nodig om te kunnen excelleren?

Resultaat: Gezamenlijk eigenaarschap voor het behalen van teamdoelen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten en focus op het resultaat.