Training

“Resultaatgerichte training die het gevoel raakt.”

Recent een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden? Werd je blij van de uitkomsten? Is er ruimte voor verbetering? Kan het zijn dat het gaat om thema’s als: delegeren, professionele vrijheid, relatie met leidinggevende, erkenning en kwaliteit van de communicatie? Zou je willen dat leidinggevenden zich minder bemoeien met de inhoud? Dat zij open staan voor feedback van hun medewerkers en zich laten aanspreken? Dat medewerkers om kunnen gaan met de gegeven vrijheid en verantwoordelijkheid? Dat zij zelf antwoord kunnen geven op de vraag wanneer zij hun werk goed hebben gedaan? Kies dan voor trainingen op maat.

Vele organisaties sturen aan op het bouwen van zelforganiserende teams. De praktijk blijkt vaak weerbarstig te zijn. In onze trainingen reiken wij managers de tools aan om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te leggen door medewerkers het eigenaarschap en het vertrouwen te geven om zelf oplossingen aan te dragen die bijdragen aan de resultaatsdoelstellingen.

Daarnaast zien wij dat er nog veel ruimte is om de dialoog tussen manager en medewerker, opdrachtgevers en opdrachtnemers en adviseurs en klanten te verbeteren. Hoe voer je het ‘goede’ gesprek? Hoe zorg je voor heldere resultaatsafspraken? Hoe ga je om met weerstand en demotivatie. Luisteren en sensitiviteit vormen de basis van effectieve communicatie. In onze trainingen maken wij je bewust van je stijl en het effect daarvan op anderen. Als ook welk effect de ander op jou heeft en wat jij daarin met het oog op beïnvloeding nog meer kunt doen. Hoe jij jezelf kunt zijn in relatie tot de ander.

Resultaat: hogere medewerkerstevredenheid, garantie op resultaat, oplossingen van onderop, meer draagvlak en acceptatie voor verandering en focus op de klant.