Werkwijze

“Leven is bewegen.”

Ontwikkeling vraagt om in beweging te komen. Het aanleren van nieuw gedrag is niet altijd even makkelijk en vraagt om doorzettingsvermogen, aandacht en het creëren van een uitdagende leeromgeving. Jouw relatie tot anderen staat daarin centraal.

Stel je zelf eens de vraag:
Hoe beweeg jij je in relatie tot anderen in het leven?
Wat zou jij daarin willen veranderen?

Mijn begeleiding sluit aan bij wat er op dat moment speelt en is er op gericht je (aan den lijve) te laten ervaren op welke wijze je in contact bent met jezelf en met je omgeving. Door te werken met ervaringsgerichte werkvormen komen persoonlijke patronen herkenbaar naar voren  en wordt duidelijk welke verwachtingen, gevoelens en overtuigingen een rol spelen in de wijze waarop je reageert,  keuzes maakt en tot resultaat komt.

Je wordt aangesproken op je mogelijkheden om de gewenste verandering zélf vorm te geven. Dan wordt duidelijk wat je werkelijk wilt en kunt. Je maakt bewust keuzes en neemt daar verantwoordelijkheid voor. Dit is de winst die je behaalt. Eigenaarschap is een kernthema, omdat ik  er van overtuigd ben dat de ervaringen die je opdoet alleen dan een blijvend positief effect op je dagelijks functioneren zullen hebben en je jezelf gemotiveerd, vitaal, stabiel en gefocust kunt houden.

Resultaat: inzicht in wie je bent, en inspiratie om te ontwikkelen.

Geïnteresseerd wat ik voor je kan betekenen? Klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.